HISTORIA

Od początku biblioteki do Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach „Ogród Kultury”

W październiku 1946 r. do powiatu pyrzyckiego nadeszło 6 kompletów po 48 woluminów, które przekazano do najaktywniejszych gmin i środowisk, w tym do Brzeska, siedziby gminy i do Jesionowa. Te pierwsze placówki, szumnie nazywane bibliotekami, nie posiadały jeszcze oficjalnego aktu prawnego, powołującego je do życia. Dopiero 1 sierpnia 1949 r. powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Brzesku z punktem bibliotecznym w Jesionowie. W końcu tego roku istniały już punkty w Klukach, Kłodzinie, Laskowie, Lucinie, Płońsku, Przelewicach i Rosinach. Wtedy też wraz z siedzibą gminy bibliotekę przeniesiono do Przelewic (lokal 20 m kw.).

Nowy podział administracyjny z 1954 r., polegający na wprowadzeniu gromadzkich rad narodowych, przyniósł powstanie na tym terenie dalszych placówek bibliotecznych. W 1956 r. uruchomiono bibliotekę w Jesionowie, w połowie wymiaru czasu pracy, z punktami w Lucinie i Laskowie. W 1964 r. w oddanym do użytku ośrodku kultury w Lubiatowie powstała następna biblioteka. Ponieważ nie mogła się rozwijać, już w 1967 r. przeniesiono ją do Zakładowego Domu Kultury w Karsku.

W 1970 r. powstała gromadzka biblioteka w Kłodzinie tylko dlatego, ze oczekiwał tego zakładowy dom kultury PGR-u, pragną być wielofunkcyjnym ośrodkiem kultury. Jednocześnie ograniczono zakres działania biblioteki w Jesionowie (1/4 etatu, bez punktów bibliotecznych).

W wyniku nowych zmian w podziale administracyjnym, likwidacji gromad i powstania gmin, od 1972 r. biblioteki w Karsku, Kłodzinie i Jesionowie stały się filiami biblioteki gminnej. Ich pracę uzupełniała sieć punktów bibliotecznych w pozostałych miejscowościach.

Przez szereg lat władze gminy nie dbały o biblioteki. Nie dochodziło do poprawy warunków lokalowych mimo systematycznego wzrostu zbiorów. Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach mieściła się w ciasnym lokalu budynku poszkolnego (obecna apteka). W latach 80-postanowiono dobudować piętro w nowym budynku remizy strażackiej, z przeznaczeniem na nowoczesną bibliotekę publiczną. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero od września 1987 r., kiedy to ówczesne władze administracyjne gminy uzgodniły z Biblioteką Wojewódzką (i jej Oddziałem w Pyrzycach) program użytkowy biblioteki zaprojektowanej na pietrze wznoszonego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Powierzchnię 225 m kw. podzielono na salę biblioteczną z podstawowymi usługami i zbiorami (wypożyczalnie i czytelnie dla dzieci i dorosłych) o powierzchni 187 m kw. oraz pracownię – pokój personelu i obsługi terenu – 24 m kw. W ostatniej fazie realizacji 1991 r. przekazano na potrzeby biblioteczne jeszcze jedno pomieszczenie z przeznaczeniem na skromny dział muzyczny, izbę wystaw i innych form pracy oświatowej, w tym o charakterze regionalnym – 14 m kw.

Realizacja ambitnego zadania napotkała w 1991 r. na piętrzące si trudności natury finansowej. W całości, jak przedtem prace budowlane, spadło na barki gminy finansowanie wyposażenia, godnego placówki kultury u schyłku XX wieku. Zdołano uzyskać ze środków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej jedynie 17 mln (starych zł) na zakup części wyposażenia (50 regałów i 10 stołów). ostatecznie Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach przeniesiona została do nowego obiektu we wrześniu 1991 r.

W 1991 r. z inicjatywy wójta postanowiono filię w Jesionowie połączyć z biblioteką szkolną, powierzając zarazem szkole opiekę nad budynkiem, który dotąd zajmowała. W maju 2015 r. bibliotekę przeniesiono do budynku szkoły, jednocześnie zmniejszając pracę biblioteki do 1/8 etatu.

W 1995 roku bibliotekę w Kłodzinie przeniesiono ze względu na pogarszające się z roku na rok warunki lokalowe, do budynku nowej szkoły podstawowej, gdzie znajduje się do dzić w jednym pomieszczeniu z biblioteką szkolną, z pracownikiem na 1/4 etatu (od czerwca 2015 r.).

W 2003 r. w ramach szukania przez samorząd gminny oszczędności, ograniczono zakres działania biblioteki w karsku na 1/2 etatu. jednocześnie bibliotekę przeniesiono do budynku po byłym przedszkolu PGR-owskim.

W lipcu 2015 r. władze gminy podjęły decyzje o przeniesieniu siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach na parter budynku. Po przenosinach biblioteka zajmuje powierzchnię około 80 m kw., co spowodowało likwidację czytelni.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach obecnie jako samodzielna jednostka organizacyjna gminy posiada 3 filie biblioteczne w: Karsku, Kłodzinie, Jesionowie oraz obsługuje 4 punkty biblioteczne w: Przywodziu, Ukiernicy, Lubiatowie i Laskowie.

11 kwietnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna zmieniła nazwę na Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach „Ogród Kultury” i rozszerzyła swoją działalność o centrum kultury i świetlice wiejskie.

POZNAJ ZESPÓŁ

Daniel Nowacki

Dyrektor
Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach

Iwona Brodzińska

 Bibliotekarz
Biblioteka Główna w Przelewicach

Regina Wieczorkiewicz

Bibliotekarz, Opiekun Świetlicy
Filia biblioteczna w Karsku

Anna Staruch

 Bibliotekarz
Filia biblioteczna w Jesionowie

Aleksandra Kowalewska

 Bibliotekarz
Filia biblioteczna w Kłodzinie

Andżelika Jakubczyk

 Opiekun Świetlicy
Świetlica w Lubiatowie

Weronika Dołgowska

Opiekun Świetlicy
Świetlica w Rosinach

Edyta Borkowska

Opiekun Świetlicy
Świetlica w Kłodzinie

Roksana Adamczyk

Opiekun Świetlicy
Świetlica w Laskowie

Mariola Wieczór-Budzińska

Opiekun Świetlicy
Świetlica w Lucinie

Edyta Gajewska

Opiekun Świetlicy
Świetlica w Ślazowie

Aleksandra Huber

Opiekun Świetlicy
Świetlica w Myśliborkach

Joanna Stasiaczyk

Pracownik gospodarczy
Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach