W Przelewicach powstaje nowa Pracownia Ceramiczna „Gliniany Kogucik”.
Zapraszamy na wakacyjne warsztaty!